E-Donation Humanities CMU

รายนามผู้บริจาค

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริจาค กองทุน วันที่ ใบเสร็จ
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภารตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.ย. 2566
จีระนันท์ คุณาชีวะ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภารตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ธ.ค. 2565
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :


Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่