E-Donation Humanities CMU

รายนามผู้บริจาค

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริจาค กองทุน วันที่ ใบเสร็จ
สมยศ โอ่งเคลือบ กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2566
อนัญญา รัตนประเสริฐ กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2566
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2566
นันทวรรณ ม่วงใหญ่ กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2566
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2566
อนัญญา รัตนประเสริฐ กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2565
สมยศ โอ่งเคลือบ กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2565
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ส.ค. 2565
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :


Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่