สั่งซื้อหนังสือตำราเรียน

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำการระบุจำนวนหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ

ปิดระบบจำหน่ายหนังสือ
นักศึกษาที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยสามารถมารับหนังสือได้ ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2563 ก่อนเวลา 16:30 น.
Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่