ระบบสั่งซื้อหนังสือ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดขายตัั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป

รับหนังสือที่ตึก HB4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567 วันและเวลาราชการ

SIGN IN WITH CMU IT ACCOUNT

** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 **
สั่งซื้อหนังสือได้หลังจากรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมบูรณ์และได้รับ CMU Account แล้วCopyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่