ระบบสั่งซื้อหนังสือ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดขายตัั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 2 ธ.ค. 2565

รับหนังสือที่ตึก HB4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2565 - 2 ธ.ค. 2565 วันและเวลาราชการ** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 **
สั่งซื้อหนังสือได้หลังจากรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมบูรณ์และได้รับ CMU Account แล้วCopyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่