ระบบสั่งซื้อหนังสือ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SIGN IN WITH CMU IT ACCOUNT

** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 **
สั่งซื้อหนังสือได้หลังจากรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมบูรณ์และได้รับ CMU Account แล้ว



Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่