E-Donation Humanities CMU
* กรุณากรอก ชื่อ-สกุล จริงตามบัตรประชาชน เป็นภาษาไทย ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ


ของที่ระลึก จำนวน รวม
บริจาคสมทบ 1,000 บาท
เสื้อยืดลายครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.
บริจาคสมทบ 1,200 บาท
เสื้อโปโลลายครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.
บริจาคสมทบ 500 บาท
กระเป๋าผ้า ขนาด 8.5x8 นิ้ว
บริจาคสมทบ 500 บาท
สมุดโน้ตขนาด A5
บริจาคสมทบ 500 บาท
ที่รองแก้วซับน้ำ
บริจาคสมทบ 500 บาท
กระเป๋าผ้าเมืองปักลาย พร้อมพวงกุญแจ
บริจาคสมทบ 600 บาท
กระบอกน้ำพร้อมหลอดดูด (สีขาว)
บริจาคสมทบ 600 บาท
กระบอกน้ำพร้อมหลอดดูด (สีดำ)
บริจาคสมทบ 800 บาท
กระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 13x11 นิ้ว
บริจาคสมทบ 10,000 บาท
เข็มกลัดที่ระลึกครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.
  รวมจำนวน บริจาครวม